Razvoj duhovnosti, samoopazovanja in dela na sebi se razvija že kar nekaj časa, v zadnjem času pa je na tem področju pravi bum. Ljudje smo se končno začeli zavedati, da smo kreatorji svojega življenja v katerem je dovoljeno uživati. Delo na sebi je lahko zelo naporno saj zahteva veliko samomotiviranosti, raziskovanja in dela. Najhuje pa je to, da se pri delu na sebi nadziramo mi sami, zato je samodisciplina zelo pomembna za naš osebni razvoj.

Vedno več knjig se prodaja z duhovno vsebino in za osebno rast in ne, to ni nek trend po katerem se zgleduje množica. Svet je pripravljen na spremembe saj je v načinu današnjega življenja obsojen na propad. Zakon vesolja, ki stremi k harmoniji in ravnovesju, bo storil vse, da se to prepreči, zato se ljudje množično prebujajo. Postopoma znotraj sebe dobivamo občutek, da nekaj ni v redu in nam dosedanji način življenja ne zadošča več. Postopoma začenjamo spreminjati svoj način razmišljanja in navade. S tem majhnim dejanjem, ko spremenimo sebe bomo pomagali, da se spremeni naša okolica in se svet pozdravi.


V društvu smo v sodelovanju z Majaea pričeli z delavnicami za osebno rast saj bi našim članom radi omogočili možnost za širitev obzorja in pridobivanje različnega znanja.

“Vsak izmed nas je košček velikanskega mozaika in prav vsak izmed nas je pomemben člen pri spremembah današnjega sveta.”