Kako vstopiti v spletni vadbeni prostor?

Odpri aplikacijo Momoyoga

Izberi želeno vadbo

Prijavi se z  “Book now”

Varnostno potrdi prijavo

Usoešna prijava ima ob sebi zelen kvadratek “Booked” (prijavljen)

Ponoven pritisk na vadbo vas pripelje sem. Povezavo na vadbo dobite 30 min pred začetkom vadbe.

Tukaj lahko tudi prekinete svojo prijavo z gumbom “cancel booking”

30 min pred vadbo se odpre povezava do spletne telovadnice. Pritisk na ta gumb vas takoj pripelje na vadbo.